Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85261
Τίτλος
Εκπαιδευτικά προγράμματα "Υπι - Αμοιβαία κεφάλαια πιστοποίηση"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 1 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
6. Κοινωνικοοικονομική Έρευνα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ., ΤΣΟΤΣΟΣ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ ΣΤΕ.