Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85264
Τίτλος
Διερεύνηση της ποιότητας μεταλλικών ελασμάτων πριν και μετά την κατεργασία πρεσαρίσματος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 2 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
22 - 2 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ., ΣΙΛΕΛΟΓΛΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΧΑΡ., ΤΗΛΚΕΡΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΒΑΣ.