Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85276
Τίτλος στα Ελληνικά
Μπορώ-Δράση επιμόρφωσης Γονέων για τον κυβερνοεκφοβισμό
Τίτλος στα Αγγλικά
WE CAN - Cyberbullying Action , Network for Parents' Education
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ, LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013
Ημερομηνία έναρξης
1 - 8 - 2010
Ημερομηνία λήξης
31 - 7 - 2012
Τμήμα έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΟΥΝΤΣΙΔΟΥ-ΙΑΚΩΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΦ.