Είστε εδώ

Έργο

Κωδικός Προγράμματος
85282
Ρόλος στο έργο
Συμμετοχή
Τίτλος στα Ελληνικά
Διαχείριση γνώσης στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού : Στάδιο 1. Αποτύπωση και Τυποποίηση κρίσιμων διαδικασιών.
Τίτλος στα Αγγλικά
Knowledge Management at the department of Human resources management : Stage 1. Representation and formalization of critical procedures.
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ημερομηνία έναρξης
3 - 5 - 2010
Ημερομηνία λήξης
1 - 2 - 2011
Κατάσταση
Περάτωση