Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85283
Τίτλος
Πειραματική χορήγηση του σκευάσματος OXYVET w.s.p. 50% σε κρεοπαραγωγά ορνίθια για τη μελέτη καταλοίπων στους ιστούς τους
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 2 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΣΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΣΕΡΒΕΝΗ-ΓΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕ., ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜ.