Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85291
Τίτλος
Ετοιμασία οργάνων μέτρησης επικοινωνιακών δεξιοτήτων και πιστοποίησης στην γαλλική γλώσσα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
9 - 2 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
8 - 8 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
DELHAYE OLIVIER POL.
Επιστημονικοί Συνεργάτες