Είστε εδώ

Έργο

Κωδικός Προγράμματος
85308
Ρόλος στο έργο
Συντονισμός
Τίτλος στα Ελληνικά
Ανάπτυξη πολύ πρακτορικών περιβαλλόντων βασισμένων στην RuleML
Τίτλος στα Αγγλικά
Development of RuleML - based multi -agent environment
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ημερομηνία έναρξης
1 - 3 - 2010
Ημερομηνία λήξης
31 - 10 - 2010
Κατάσταση
Περάτωση