Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85308
Τίτλος
Ανάπτυξη πολύ πρακτορικών περιβαλλόντων βασισμένων στην RuleML
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
31 - 10 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΛΕ., ΚΡΑΒΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝ.