Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85493
Τίτλος
Γαλακτοκομικά: Απόλαυση - Υγεία -Παιχνίδι
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
1 - 11 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΑ ΛΑΖ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥ., ΜΠΙΛΙΑΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩ., ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ.