Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85526
Τίτλος
Ανάπτυξη καινοτόμων μετρητικών συστημάτων για θερμορευστομηχανικές εφαρμογές
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΛΦΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ., ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩ., ΚΟΥΤΣΙΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΘΑ., ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΑΘΑ., ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑ., ΣΙΩΖΟΣ-ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΣ., ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ.