Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85594
Τίτλος
Ραδιοανοσολογική εκτίμηση δεικτών οστεοπόρωσης σε ασθενείς υπό ζολενδρονικό οξύ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 12 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες