Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85596
Τίτλος
Προσδιορισμός ιδιοτήτων αλουμινίου συναρτήσει της θερμοκρασίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΜΕ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 6 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
20 - 10 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΙΤΣΚΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤ.