Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85609
Τίτλος
Διερεύνηση της συμπεριφοράς παλαιού τύπου υποστυλωμάτων Ο/Σ που ενισχύονται με μανδύες Ο/Σ
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 2 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
20 - 6 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΘΕΡΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΣ., ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΔΑ., ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤ., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.