Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85622
Τίτλος
Μελέτη παρατήρησης και παρακολούθησης ασθενών που είχαν στο παρελθόν εισαχθεί σε ελεγχόμενες με Exubera κλινικές μελέτες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 4 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
7 - 4 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΗΛΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΥΜ.