Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85675
Τίτλος
Προκαταρκτικά πειράματα προς διερεύνηση της τριβολογικής συμπεριφοράς επιφανειών με μικροδομή
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 4 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
12 - 5 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΧΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑ.