Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85678
Τίτλος
Ενεργειακή και περιβαλλοντική βελτιστοποίηση της λειτουργίας μονάδας παραγωγής βιοντίζελ με ανάλυση κύκλου ζωής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 2 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
19 - 2 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤ.