Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85686
Τίτλος
Φαιά σήψη πυρηνόκαρπων: διερεύνηση της αιτιολογίας, μοριακός και βιολογικός χαρακτηρισμός πληθυσμών των παθογόνων αιτιών και προφίλ ευαισθησίας σε μυκητοκτόνες ουσίες για βελτιστοποίηση της καταπολέμησης της ασθένειας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε&Τ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 5 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
3 - 5 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΟΛΑΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚ., ΝΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΡ., ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑ., ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡ., ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑ.