Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
8570
Τίτλος
Συνάντηση: Ευρωπαϊκή επιστημονική συνάντηση για την προστασία των μνημείων της Μακεδονίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 3 - 1995
Ημερομηνία Λήξης
3 - 4 - 1995
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες