Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85701
Τίτλος
Αξιολόγηση της δράσης των προϊόντων ΒΑS 50012F, BAS 5950F, BAS 51609F, BAS 70002F στην αντιμετώπιση προφυτρωτικών και μεταφυτρωτικών ασθενειών σε καλαμπόκι, ηλίανθο, μαρούλι και κρεμμύδι και η ταυτοποίηση φυτοπαθόγων μυκήτων από προσβολές σε ρίζες καλαμποκιού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 5 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες