Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85707
Τίτλος
Ευφυές σύστημα παρακολούθησης, πρόβλεψης και βελτιστοποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας ευπαθών τροφίμων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε&Τ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 12 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
12 - 6 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΡΕΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩ., ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ., ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΑΜ.