Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85707
Τίτλος στα Ελληνικά
Ευφυές σύστημα παρακολούθησης, πρόβλεψης και βελτιστοποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας ευπαθών τροφίμων.
Τίτλος στα Αγγλικά
Intelligent System in Supply Chain Monitoring and Optimization
Πλαισιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε&Τ
Ημερομηνία έναρξης
12 - 12 - 2012
Ημερομηνία λήξης
12 - 6 - 2015
Τμήμα έργου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ., ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΑΜ.