Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85724
Τίτλος στα Ελληνικά
Μία διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, κλιμακούμενης δοσολογίας, παραλλήλων ομάδων μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Ε2007 (περαμπανέλη), χορηγούμενου ως επικουρικής θεραπείας σε ασθενείς με ανθεκτικές σε θεραπεία μερικές επιληπτικές κρίσεις
Τίτλος στα Αγγλικά
A double-blind, placebo-controlled, dose-escalation, parallel-group study to evaluate the efficacy and safety of E2007 (perampanel) given as adjunctive therapy in subjects with refractory patrial seizures
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
5 - 5 - 2010
Ημερομηνία λήξης
31 - 3 - 2011
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ.