Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85724
Τίτλος
Μία διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, κλιμακούμενης δοσολογίας, παραλλήλων ομάδων μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Ε2007 (περαμπανέλη), χορηγούμενου ως επικουρικής θεραπείας σε ασθενείς με ανθεκτικές σε θεραπεία μερικές επιληπτικές κρίσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 5 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ.