Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85733
Τίτλος στα Ελληνικά
Ελληνική, μετεγκριτική μελέτη παρακολούθησης της ποιότητας ζωής των ασθενών με ψωρίαση που λαμβάνουν Humirass
Τίτλος στα Αγγλικά
Greek post Marketing study monitoring the quality of life of patients with psoriasis who take Humira
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
1 - 7 - 2009
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2012
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟ., ΠΑΤΣΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑ.