Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85733
Τίτλος
Ελληνική, μετεγκριτική μελέτη παρακολούθησης της ποιότητας ζωής των ασθενών με ψωρίαση που λαμβάνουν Humirass
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟ., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΝ., ΠΑΤΣΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑ.