Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85741
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: "Διδασκαλία παιδιών με και χωρίς αναπηρίες στις τάξεις Φυσικής Αγωγής: Εφαρμογή εκπαιδευτικών Προγραμμάτων"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention:"Teaching children with and without disabilitier in physical education classes: Implication of educational programme"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Ημερομηνία έναρξης
9 - 6 - 2010
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2010
Τμήμα έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΟΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες