Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85751
Τίτλος
Διερευνητική δοκιμή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων φυσιοτροπικής ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας σε ασθενείς που πραγματοποίησαν μετάβαση από προηγούμενη θεραπεία με μεθοτρεξάτη (TRANSIT)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 11 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες