Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85758
Τίτλος
Εργασίες παρακολούθησης παραμέτρων ποιότητας περιβάλλοντος Δήμου Εχεδώρου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 5 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΑΜΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗ ΑΓΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΟΥΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡ., ΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ., ΜΠΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.