Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85768
Τίτλος
Πειραματικός και υπολογιστικός έλεγχος αντοχής προς πιστοποίηση βάσης φωτοβολταϊκών στοιχείων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΑΠΟ., ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝ., ΤΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ.