Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85799
Τίτλος
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ορισμένων εντομοκτόνων για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους της οικογένειας Elateridae
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 5 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
30 - 11 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΕ., ΜΠΡΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟ.