Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85835
Τίτλος
Συνέδριο: Επιστημονική Τριημερίδα "Πρακτική εφαρμογή και λειτουργία του λογισμικού Definiens Developer 7(eCognition) για αντικειμενόστροφη ταξινόμηση τηλεσκοπικών δεδομένων"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
7 - 7 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
6 - 1 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες