Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85869
Τίτλος
Εκχύλιση ανθέων φυτών καπνού για ανάλυση με αέριο χρωματογραφία/φασματοσκοπία μάζας (GC-MS)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 7 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
30 - 8 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΕΝΚΙΣΟΓΛΟΥ-ΣΠΥΡΟΥΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΦ.