Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85886
Τίτλος στα Ελληνικά
Προοπτική, ανοικτή μελέτη για την αξιολόγηση της φαρμακοκινητικής, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ανιντουλαφουγκίνης στη θεραπεία παιδιών με διηθητική καντιντίαση, συμπεριλαμβανομένης της καντινταιμίας
Τίτλος στα Αγγλικά
A prospective, open lable study to assess the pharmacokinetics, safety and efficacy of anidulafungin when used to treat children with invasive candidiasis inclusive candidemia
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
30 - 3 - 2009
Ημερομηνία λήξης
31 - 3 - 2014
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗ., ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ., ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗ.