Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85886
Τίτλος
Προοπτική, ανοικτή μελέτη για την αξιολόγηση της φαρμακοκινητικής, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ανιντουλαφουγκίνης στη θεραπεία παιδιών με διηθητική καντιντίαση, συμπεριλαμβανομένης της καντινταιμίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 3 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΡΟΗΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΑΘΗΝΑ ΧΡΗ., ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡ., ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗ.