Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85898
Τίτλος
Ορυκτολογική σύνθεση της αργίλου δειγμάτων εδάφους με τη χρήση ακτινών Χ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου LIFE 07/ENV/GR/000278, SOS
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 6 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ.