Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85965
Τίτλος
Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του AMG 785 σε ενηλίκους με πρόσφατο μονόπλευρο διατροχαντήριο κάταγμα του εγγύς μηριαίου, σε φάση μετά την οστεοσύνθεση με ολισθαίνουσα βίδα ισχίου ή ενδομυελικό ήλο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 6 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΦΩΤ., ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΕΩ., ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΟΡ., ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΩΑ., ΣΑΪΕΧ ΦΑΡΕΣ ΕΛΙ., ΤΡΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙ.