Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
85965
Τίτλος στα Ελληνικά
Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του AMG 785 σε ενηλίκους με πρόσφατο μονόπλευρο διατροχαντήριο κάταγμα του εγγύς μηριαίου, σε φάση μετά την οστεοσύνθεση με ολισθαίνουσα βίδα ισχίου ή ενδομυελικό ήλο
Τίτλος στα Αγγλικά
A multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled study to determine the efficacy, safety and tolerability of AMG 785 in adults with fresh unilateral intertrochanteric fracture of the proximal femur, status post fixation with a sliding hip screw or intramedullary nail
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
16 - 6 - 2010
Ημερομηνία λήξης
16 - 4 - 2012
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΦΑΡΕΣ ΣΑΪΕΧ ΕΛΙ.