Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86043
Τίτλος
Ο ρόλος της ιντερλευκευκίνης-18 και της ιντερλευκίνης-18BP στη βλάβη από ισχαιμία επαναιμέτωση του ήπατος
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
22 - 7 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
21 - 11 - 2010
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες