Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86047
Τίτλος
Διερεύνηση της επίδρασης προσθετικών της διατροφής στην αποτελεσματικότητα του αντικοκκιδιακού εμωολίου στα κρεοπαράγωγα ορνίθια
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 9 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
19 - 9 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες