Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86082
Τίτλος
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων φυσικοχημικών μετρήσεων σε υγρά
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 9 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑ., ΠΕΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ., ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩ., ΧΟΝΔΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝ.