Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86083
Τίτλος
Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της εισπνεόμενης βουδεσονίδης σε πολύ πρόωρα νεογνά
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 10 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες