Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86097
Τίτλος
Καταλυτικά νανο-υλικά για την παραγωγή βιοαιθανόλης από λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ), ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2011-2012
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 3 - 2012
Ημερομηνία Λήξης
19 - 3 - 2014
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
Parvulescu Vasile, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΝΑ., ΧΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ.