Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86586
Τίτλος στα Ελληνικά
Μία φάση επέκτασης ανοιχτής αγωγής των διπλά τυφλών, ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο, κλιμακούμενης δοσολογίας, παραλλήλων ομάδων μελετών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Ε2007 (περαμπανέλη), χορηγούμενου ως επικουρικής θεραπείας σε ασθενείς με ανθεκτικές σε θερπαέια μερικές επιληπτικές κρίσεις
Τίτλος στα Αγγλικά
An open label extension phase of the double-blind , placebo-controlled, dose-escalation, parallel group study to evaluate the efficacy and the safety of E2007 (perampanel) given as adjunctive therapy in subjects with refractory patrial seizures
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Ημερομηνία έναρξης
1 - 11 - 2010
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2016
Τμήμα έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙ., ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΛΕ., ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΚ.