Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86628
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: Διεθνές Συμπόσιο "Έργα τέχνης και επιστήμη της συντήρησης σήμερα"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: International Symposium "Works of art and conservation Science Today"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Ημερομηνία έναρξης
24 - 11 - 2010
Ημερομηνία λήξης
24 - 3 - 2011
Τμήμα έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΖΗΜΟΥ - ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΔΙΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες