Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86646
Τίτλος
Διερεύνηση αντοχής σε ανεμοπίεση κάθετων οδηγών και ανάρτησής τους για χρήση σε σπαστό βιομηχανικό ρολό
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 11 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
15 - 3 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗ., ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΛ.