Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86680
Τίτλος
Φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική μελέτη αντιβιοτικών που χορηγούνται περιεγχειρητικά σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 11 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
23 - 11 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες