Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86699
Τίτλος στα Ελληνικά
Συνέδριο: "Μουσειολογικά ζητήματα με αφορμή το Μουσείο της Ακρόπολης: Από το Ειδικό στο Γενικό"
Τίτλος στα Αγγλικά
Convention: "Museological issues on the occasion of the Museum of Acropolis : from specific to general"
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Ημερομηνία έναρξης
15 - 12 - 2010
Ημερομηνία λήξης
31 - 12 - 2012
Τμήμα έργου
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες