Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86702
Τίτλος
Μια διετής μη επεμβατική, παγκόσμια, βασισμένη στο διαδίκτυο έρευνα παρατήρησης σε ασθενείς στους οποίους έχει διαγνωσθεί υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα κατά πλάκας σκλήρυνση και οι οποίοι σε προγενέστερο χρόνο άλλαξαν από οποιαδήποτε τροποποιητική αγωγή της νόσου σε οξική γκλατιραμέρη - COPTIMIZE
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
4 - 11 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
3 - 11 - 2014
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΙΑΝΤΖΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΝΙΚ.