Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86730
Τίτλος
Χαρακτηρισμός χρωστικών ουσιών σε δείγματα τοιχογραφιών από ταφική ανασκαφή στην Κύπρο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 12 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
20 - 1 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΝΤΗΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες