Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86732
Τίτλος
Πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης για να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Rasilez στη θεραπεία υπερτασικών ασθενών είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με άλλη αγωγή. Μελέτη RISE.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2009
Ημερομηνία Λήξης
29 - 2 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩ.