Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
8676
Τίτλος
Ανάκτηση μετάλλων από στερεά απόβλητα, που περιέχουν βαρέα ή/ και πολύτιμα μέταλλα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 5 - 1995
Ημερομηνία Λήξης
23 - 11 - 1995
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
YOUCAI ZHAO