Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86767
Τίτλος
Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη έναντι εικονικού φαρμάκου μελέτη του AMG785 σε σκελετικά ώριμους ενήλικες με νέο μονόπλευρο κάταγμα της διάφυσης της κνήμης μετά από οριστική ενδομυελική καθήλωση κατάγματος. Μελέτη για την αξιολόγηση της επούλωσης καταγμάτων της κνήμης που έχουν αποκατασταθεί χειρουργικά με αντίσωμα κατά της σκληροστίνης (STARTT)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
13 - 10 - 2010
Ημερομηνία Λήξης
12 - 7 - 2013
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΦΩΤ., ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΕΩ., ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΟΡ., ΣΑΪΕΧ ΦΑΡΕΣ ΕΛΙ., ΤΡΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙ.