Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86793
Τίτλος
Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων,διεργαστηριακή σύγκριση αποτελεσμάτων,επιστημονική υποστήριξη και συμμετοχή στην ομάδα HACCP
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
1 - 8 - 2015
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
COLES SANDRA ALA., ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ., ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑ., ΚΑΠΡΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΠΟ., ΤΖΗΜΟΥ - ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ ΡΩΞΑΝΗ ΔΙΟ., ΤΣΑΜΙΛΗ ΒΑΓΙΑ ΔΗΜ.