Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86794
Τίτλος
Cost Action: Υπολογισμός Πλέγματος στη Χημεία (GRIDCHEM)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 1 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
19 - 4 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΑΡΕΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΟΠΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΤΑ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΣΤ.