Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86802
Τίτλος
6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (6ο ΕΣΙΣΑΠΘ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 1 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
11 - 1 - 2012
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΕΓΚΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝ.