Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
86805
Τίτλος
Η πνευμονική υπέρταση μέσα από τις διάφορες ειδικότητες
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 1 - 2011
Ημερομηνία Λήξης
3 - 7 - 2011
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΤΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩ., ΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΛ.